WYKONANE   PRACE

 • Biznesplan przedsięwzięcia dla firmy Ericsson
 • Przygotowanie raportu na temat możliwości pozycjonowania polskich przedsiębiorstw przemysłu ICT w procesie realizacji programu „A Digital Agenda for Europe”
 • Przygotowanie opisu innowacyjności projektu wdrożenia nowego systemu nadzoru i kontroli dla fimy 3E Sp. z o.o.
 • Przygotowanie biznesplanu dla Teatru IMKA
 • Przygotowanie ekspertyz technicznych dla firmy LG Display
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem e-Skills na terenie Polski
 • Przygotowanie i zarządzanie projektem ICTrain na terenie Polski
 • Przygotowanie projektu foresight technologiczny dla Krakowskiego Parku Technologicznego
 • Doradztwo eksperckie dla Urzędu Zamówień Publicznych
 • Doradztwo eksperckie i kierowanie procesem przygotowania studium wykonalności projektu systemowego dla Ministerstwa Gospodarki
 • Przygotowanie koncepcji rozwoju Warszawskiego Parku Technologicznego
 • Identyfikacja i opis projektów unijnych finansowanych ze ZPORR
 • Wykonanie analizy uwarunkowań rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz sporządzenie raportu przedstawiającego jej wyniki dla MSWiA
 • Przygotowanie prezentacji dotyczącej otoczenia rynkowego dla usług Contact Centre
 • Analiza organizacji wdrażania rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowych technologii
 • Analiza czynników kosztowych oraz przewidywanych kosztów eksploatacji sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu Internet Dla Mazowsza
©2006-2017 Consulnet Jarosław Tworóg, Wszystkie prawa zastrzeżone